Veel echo's

Veel echo's

Echoscopie is een steeds belangrijker onderdeel geworden van zwangerschapszorg. Veel vrouwen vinden het leuk, maar ook prettig om meerdere echo's te krijgen in hun zwangerschap. Enerzijds omdat het bijzonder en leuk ik om je kind dan te zien, anderzijds omdat het een gevoel van controle geeft, "even kijken of alles goed gaat".

Onze focus ligt op zorg van hoge kwaliteit. De zorg die je bij ons krijgt is met aandacht en naar persoonlijke wensen, maar zeker ook van bewezen nut en kwaliteit. Ook over het toepassen van echoscopie hebben we zorgvuldig nagedacht. 

Bij ons op de praktijk vinden een aantal echo's plaats tijdens je controle:

  • Vroege echo rond 8 weken (niet vergoed)
  • Termijnecho rond 11 weken
  • Liggingsecho rond 36 weken

Voor de overige echo's die bewezen zinvol zijn in de zwangerschap verwijzen we door naar Focus verloskundig centrum. Hier werken ervaren echoscopisten en maken ze gebruik van de nieuwste apparatuur om hoogwaardige kwaliteit van echo's aan te kunnen bieden. 

  • 13 weken screeningsecho
  • 20 weken screeningsecho

Naast deze 5 echo's die bewezen zinvol zijn voor elke zwangerschap, kun je natuurlijk nog vaker met een echo kijken. Je bent altijd welkom om een pretecho te laten maken bij Focus.

Wij kiezen er bewust voor om niet 'standaard' bij alle zwangeren een groei echo te maken, of zelfs meerdere groeiecho's en dat heeft een duidelijke reden:

  • Echoscopische metingen zijn maar beperkt betrouwbaar. Uit onderzoek blijkt dat de foutmarge van echometingen oploopt tot 20%. Dus de werkelijke meting kan 20% lager of hoger liggen.
  • Uit een studie naar standaard groeiecho's bij zwangeren blijkt dat hiermee niet meer kindjes opgespoord worden die te klein zijn (en dus extra zorg behoeven), wel leidde de extra groeiecho's tot het onterrecht eerder inleiden van bevallingen en daarmee een toename van geelzucht bij pasgeborenen.
  • De uitkomst van een groei-echo kan dus best wat onrust teweeg brengen die uiteindelijk onterrecht blijkt.

Doen we dan nooit groei-echo's? Natuurlijk wel! We bespreken met iedereen of er een medische reden is om toch extra echoscopie in te zetten. Zo streven we per zwangere naar de meest optimale en veilige bewaking van de zwangerschap. Bespreek dus altijd je wensen, zorgen en verwachtingen met ons, zo ook over echoscopie in jouw zwangerschap. Dan maken we samen een plan met de zorg die het beste bij jullie past.