Privacy

Privacyreglement van onze praktijk

Onze praktijk gaat zorgvuldig om met jullie privacy en persoonlijke gegevens. Om die reden is een uitgebreid handboek gemaakt met daarin onze werkwijze en afspraken omtrent persoonlijke gegevens en privacy.

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).   

Uw rechten als betrokkene

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Onze plichten als zorgverlener:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Verloskundigenpraktijk Westerkade hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Toestemming voor uitwisseling van gegevens

Wanneer ja door een medische indicatie tijdens de zwangerschap, de bevalling of de kraamperiode naar de gynaecoloog verwezen wordt, delen wij je medische dossier met hen. Dit heeft als doel om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jou situatie. Hiervoor vragen wij jullie toestemming bij de 1e controle. De gynaecoloog geeft andersom ook een terugkoppeling aan ons zodat wij goed op de hoogte zijn van jouw situatie.

Ook kunnen wij met jouw toestemming medisch relevante informatie bij je huisarts of andere behandelend specialisten opvragen. En mocht je verhuizen en je medische dossier willen overdragen aan je nieuwe verloskundige, dan kan dat door het tekenen van onze toestemmingsverklaring. Lees hier waar je toestemming voor verleent in onze toestemmingsverklaring  (link intern document).

Zwangerenportaal

Onze praktijk maakt gebruik van het zwangerenportaal.  Dit is een portaal wat mogelijk maakt dat je zelf digitaal inzage kunt hebben in je dossier. Ook krijg je via het zwangerenportaal een afspraakherinnering. Tijdens de intake zullen wij je verder informeren over het zwangerenportaal.

Geboortekaartjes

Met het tekenen van onze toestemmingsverklaring bij je eerste controle, stem je ook in dat wanneer je een geboortekaartje naar onze praktijk opstuurt, deze opgehangen wordt in de praktijk waar andere klanten kunnen zien dat je bevallen bent.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid of wil je gebruik maken van een van je rechten zoals hierboven beschreven, neem dan contact met ons op.

Contact

Verloskundigen praktijk Westerkade
030-2334976
Westerkade 24, 3511 HB, Utrecht
info@verloskundigenwesterkade.nl