Inhoudsopgave

Jullie ervaring

Als praktijk horen wij graag terug hoe jullie de zorg bij ons ervaren hebben. We hopen dat we goed konden aansluiten bij jullie wensen en dat jullie tevreden mogen terugkijken op deze bijzondere periode in jullie leven.

Enquête

Om onze zorg continu te kunnen verbeteren vragen wij jullie na afloop van de zwangerschap een tevredenheidsenquête in te vullen. Via onderstaande link nodigen we jullie uit om deze in te vullen. Wil je naast het invullen van de enquete persoonlijk in gesprek over feedback die jullie hebben, neem dan contact op, hier staan wij altijd voor open.

Enquête invullen

PREM Geboortezorg

Landelijk is afgesproken dat organisaties die geboortezorg leveren, ervaringen van cliënten meten. Alle geboortezorgorganisaties gebruiken hiervoor dezelfde vragenlijst, namelijk de PREM Geboortezorg. Elke kraamvrouw, die een levensvatbare baby heeft gekregen, krijgt deze vragenlijst aangeboden. Het is een korte vragenlijst met 14 vragen over wat belangrijk is voor jou als kraamvrouw en zinvol voor ons als zorgverleners.  Je krijgt deze vragenlijst automatisch aangeboden per mail na de bevalling. Meer hierover lees je hier. 

Ervaring delen

Ben je tevreden en wil je dat delen? Heel graag natuurlijk. Vertel het voort en wij zien je graag terug! Plaats dan je review op:

Klachtenregeling

Helaas loopt het soms anders en ben je niet tevreden over de zorg die je bij ons gekregen hebt. We vinden dit heel vervelend voor je en hadden dat graag anders gezien. We nodigen je dan van harte uit om met ons in gesprek te gaan om te kijken wat er niet volgens wens verliep en waar wij als praktijk in jullie ogen een verbeterslag in kunnen maken. We horen graag terug welke aspecten wij kunnen verbeteren zodat klanten in de toekomst daar ook baat bij hebben. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en jullie onvrede wegnemen.

Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of willen jullie hulp bij het indienen van een klacht? Het is dan altijd mogelijk om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij/hij is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je bespreekt met een klachtenfunctionaris is vertrouwelijk.

De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 en van 13.00-16.30uur telefonisch bereikbaar op 088-0245123. Ook kun je per mail contact opnemen via klachtverloskunde@cbkz.nl